Deutsch             English
Europe

   България – Български
   Česká republika – Čeština
   Danmark – Dansk
   Deutschland – Deutsch
   España – Español
   France – Français
   Great Britain – English
   Hrvatska – Hrvatski
   Italia – Italiano
   Magyarország – Magyar
   Македонија – македонски
   Österreich – Deutsch
   Polska – Polski
   Portugal – Português
   România – Român
   Schweiz – Deutsch
   Suisse – Français
   Svizzera – Italiano
   Suomi – Suomeksi
   Sverige – Svenska
   Türkiye – Türkçe

North- / Southamerica

   Brasil – Português
   Chile – Español
   Colombia – Español
   México – Español
   Perú – Español

Africa

   South Africa – English

Asia / Oceania

   India – English
   Singapore – English
   Россия – Pусский
   UAE – English
   中国 – 中国的

 

Primjena

Industrije

Označavanje medicinskog pribora.

 

Oznaka mora biti vidljiva i nakon postupaka čišćenja.

Označavanje u području zavarenih spojeva i dijelova za nadogradnju za postupak prihvata, djelomice i u kombinaciji s Data Matrix kôdom.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom.

Označavanje materijala, označavanje npr. izrezanih dijelova, ponovno označavanje žigom.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom.

Označavanje alata za montažu, označavanje proizvodnih dijelova uz nisko opterećenje i istiskivanje materijala koji su odobreni za ovaj način označavanja, npr. u proizvodnji turbina.

Označavanje uz nisko opterećenje i istiskivanje materijala.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom ili kompanije za kontrolu kvalitete.

Označavanje uz nisko opterećenje i istiskivanje materijala u području zavarenih spojeva i armatura. Ponovno označavanje žigom, zavareni žig.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom. 

Označavanje npr. izrezanih dijelova, rebrastih limova, spasilačkih čamaca, itd.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom.

Označavanje npr. izrezanih dijelova, materijala kupca, ponovno označavanje žigom.

 

Na primjer, označavaju se: Kratki naziv/broj materijala, serija, broj narudžbe i eventualno znak osobe ovlaštene za ponovno označavanje žigom ili kompanije za kontrolu kvalitete.

Označavanje uz nisko opterećenje reduktora, oplata, proizvodnih dijelova i u kombinaciji s dvodimenzionalnim kôdom. 

Označavanje inventara radi sprečavanja krađe. 

Označavanje brojeva šasije/osiguranja.

 

Označavaju se na primjer haube, vrata, vrata prtljažnika, bočni dijelovi.

Označavanje brojeva stroja, brojeva šasije, serijskih brojeva, brojeva proizvoda. 

Označavanje uz nisko opterećenje u području zavarenih spojeva.

 

Označavaju se na primjer kompleti kotača, kočione obloge, sustavi skretnica.

Materijali

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Točkasta oznaka vidljiva je bez obzira na naknadno pjeskarenje i lakiranje.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Točkasta oznaka vidljiva je bez obzira na naknadno cinčanje.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Plastika

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje produžene igle za označavanje.

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje opcijskog kompleta ventila za jaču udarnu snagu.

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Aluminij

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Aluminij

Osobitost:
Korištenje produžene igle za označavanje. 

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik 

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje posebno jakih udarnih magneta za jaču udarnu snagu.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje opcijskog kompleta ventila za jaču udarnu snagu.

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Materijal: Čelik 

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje opcijskog kompleta ventila za jaču udarnu snagu.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Aluminij

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Plastika s visokim sadržajem staklenih vlakana

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje opcijski dostupne okretne osovine.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Mjed

Sustav za označavanje:
Jedinica za integraciju
MV5 VU2 ZE 101 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO

Materijal: Aluminij

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje produžene igle za označavanje.

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Oplemenjeni čelik

Sustav za označavanje:
Jedinica za integraciju
MV5 MV54 ZE 101 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker mini

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker mini

Materijal: Oplemenjeni čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Oplemenjeni čelik

Osobitost:
Kodovi su čitljivi bez obzira na mnogobrojne postupke čišćenja.

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Osobitost:
Korištenje opcijski dostupne okretne osovine.

Sustav za označavanje:
Jedinica za integraciju
MV5 U80/25 ZE 101 XL

Materijal: Aluminij

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO MOBIL AKKU

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Jedinica za integraciju
MV5 VU2 ZE 101 XL

Materijal: Čelični lijev

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
FlyMarker PRO STATION

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
MV5 M80/25 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Aluminij

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Aluminijski tlačni lijev

Sustav za označavanje:
Jedinica za integraciju
MV5 U50/25 ZE 101 XL

Materijal: Plastika

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 T0 ZE 301 XL

Materijal: Aluminijski tlačni lijev

Sustav za označavanje:
Stolni sustav za označavanje 
MV5 VT0 ZE 301 XL

Materijal: Čelik

Sustav za označavanje:
Ručni sustav za označavanje 
FlyMarker mini

Materijal: Hrđavi čelik